Tietosuojaseloste

 Asuntobongari Oy LKV:n tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä: 

Asuntobongari Oy LKV
Y-tunnus:  2374317-3
Korpitie 25 90650 OULU
Puh. 044-3333 088
toimisto@asuntobongari.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: 

Merja Kallio
Puh. 041-544 3833
merja.kallio@asuntobongari.fi 

Rekisterin nimi:

Asuntobongari Oy LKV:n asiakasrekisteri

Yleistä:

Asuntobongari Oy LKV on paikallinen oululainen kiinteistönvälitysyritys. Yritys käsittelee ja säilyttää asiakastietoja Suomen ja EU:n voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti. 

Henkilötietojen käyttö:

Yritys käyttää henkilötietoja pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

1. Yhteydenottoihin
2. Asiakaspalautteen keräämiseen
3. Markkinointiin ja mainonnan kohdentamiseen
4. Asiakassuhteen ylläpitoon
5. Lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen
6. Laskutus ja perintätoimet

Mitä tietoja kerätään:

1. Henkilön etu- ja sukunimi
2. Henkilötunnus
3. Kansallisuus ja kieli
4. Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
5. Muut asiakassuhteen ylläpidon kannalta oleelliset tiedot (esim. asiakaspalaute)
6. Muut toimeksiannon kannalta oleelliset tiedot (esim. sisältö ja ehdot)
7. Välitettävää kohdetta koskevat tiedot
8. Edellä mainittujen muutokset

Asuntobongari Oy LKV ei kerää tietoja liittyen esimerkiksi asiakkaiden rotuun, terveydentilaan, poliittisiin mielipiteisiin tai sukupuoliseen suuntautumiseen. 

Kenen tietoja kerätään ja niiden luovutus:

Keräämme tietoja asiakkailtamme (myyjät, ostajat, toimeksiantajat). Henkilötietoja luovutetaan kauppaprosessiin liittyville toimijoille (esim. pankki, verottaja ja isännöitsijä). Viranomaisen pyynnöstä esimerkiksi rikosta epäiltäessä luovutamme myös tietoja eteenpäin.

Rekisteröidyillä henkilöillä on itsellään oikeus saada nähtäväksi ne tiedot joita hänestä on kerätty. Tässä tapauksessa hänen on tultava yrityksen toimitiloihin sekä todistettava  henkilöllisyytensä. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa tarkistamista, korjaamista sekä käytön rajaamista, esimerkiksi markkinointikielto. Lisäksi hänellä on oikeus pyytää tietojensa poistamista kokonaan, elleivät esimerkiksi lakisääteiset velvoitteet sitä estä

Rekisterin sijainti:

Henkilötietoja kerätään käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattuihin tietokantoihin. Lisäksi henkilötietoja kerätään viralliseen paperiseen toimeksianto arkistoon, joka sijaitsee lukittuna yrityksen toimitilassa. Tietoturvaloukkauksen tapahtuessa, siitä ilmoitetaan heti vastaavalle viranomaiselle.

Rekisterin käyttöoikeudet ovat Merja Kalliolla.  

Henkilötietoja säilytetään laissa säädetyn määräajan verran. 

Tietosuojaseloste on päivitetty 22.5.2018


(c)2018, All Rights Reserved